Sığınmacılara ‘Sağlık Kartı’ Önerisi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5 milyon insanın bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, Avrupa Birliği de fonları vasıtasıyla Türkiye’ye yardımcı olduğu iddiasındadır.


Türkiye,5 milyon civarındaki sığınmacılara yaklaşık 10 yıldır ev sahipliği yapmaktadır.

Bu sığınmacıların her şeyden önce, yeme, içme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları çözülmeye çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5 milyon insanın bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, Avrupa Birliği de fonları vasıtasıyla Türkiye’ye yardımcı olduğu iddiasındadır.

Avrupa Birliği yukarıda saydığımız temel sorunların en acili olan sağlık sorunu konusunda Türkiye Devleti’nin üzerinden bir yük alabilir.

Bu proje kapsamında sığınmacılara bir ‘Sağlık Sigorta Kartı’ verilebilir. Avrupa Birliği, SGK yada özel bir sigorta kurumuyla anlaşarak muhacirlere özel sağlık sigortası yapıp, yeşil kart benzeri bir sağlık kartı dağıtarak bu sorunun Türkiye’deki resmi yada özel sağlık kurumları tarafından çözülmesini sağlayabilir.

Kayıt altına alınmışlar bu proje kapsamında sağlık yardımı alırken “Kayıt altına alınamayan sığınmacılar ne olacak?”sorusu akla gelebilir. Bu konuda da sağlıkla ilgili STK’lar olarak,bir kaynak oluşturulup‘Sığınmacı Poliklinikleri’ adı altında sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bazı büyük şehirlerde poliklinikler oluşturulması sağlanabilir.

Bu amaçla binalar kiralanıp içleri tıbbi ekipmanla donatılır, çalışan sağlık elemanlarının maaşı ve genel giderler karşılanır.

Hatta bu merkezlerde, o ülkelerden gelen sağlık personelinin diplomalarının tasdikine yönelik, yeni uygulamalar yapılarak o ülkelerin sağlık elemanları çalıştırılabilir.