Genel Kurul İlanı

Genel Kurul İlanı

Değerli ÜYELERİMİZ,


Malum olduğu üzere Mayıs ayı genel kurul ayımızdır. (Daha önce 14 Mayıs'ta yapmayı planladığımız kongremizi pandemi yasağı münasebetiyle 24 Mayıs Pazartesi günü yapmayı planlamaktayız.)


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem üzere, 24. 05. 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de Küplüce Mahallesi, Cennet Camii Sokak Numara 25 Üsküdar adresinde yapılmasına ve genel kurulun üyelere duyurulmasına karar verildi.


GÜNDEM


1) Açılış ve yoklama

2) Başkanlık Divanı'nın teşkili

3) Yönetim Kurulu raporunun okunması müzakere ve ibrası

4) Denetim Kurulu raporunun okunması müzakere ve ibrası

5) Bilanço gelir ve giderin müzakeresi

6) Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi

7) Yeni dönem yönetim ve denetim kurulunun seçimi

8) Tüzük değişikliği ile Dernek aylık aidatının 100 TL olarak güncellenmesi

9) Dilek temenni ve kapanış

Faaliyet Resimleri