Ana Sayfa - Kutup Yıldızı  
 
 


Hakkımızda

KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1 : Dernegin adı KUTUP YILDIZI SAĞLIK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ'dir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2 : Dernegin merkezi İstanbul ilidir.

Madde 3 : Dernek lüzum gördügü yerlerde sube açar.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 4 : Dernegin amacı asagıda belirtilmistir:

Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin saglikli yasam hizmeti sunmak, Saglıklı Düsünce ve Yasam ile ilgili projeler üretmek, Saglik politikalarına katkıda bulunmak, yön vermek, Saglıklı Düsünce ve Yasam ile ilgili bilimin gelismesine katkıda bulunmak, Saglıklı Düsünce ve Yasam Felsefesini evrensel ölçekte yaymak, Ayni amaca uygun faaliyet gösteren ulusal ve uluslararasi resmi ve sivil kuruluslarla isbirligi yapmak.

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI:

Madde 5 : Dernek, belirtilen faaliyet konularini gerçeklestirmek için sunlari yapar:

1) Saglik, ilaç, giyecek, yiyecek, barinak yardimi yapmak

2) Genel ve özel alanlarda saglik taramalari yapmak

3) Ulusal ve uluslararasi kongreler düzenlemek

4) Fikir ve proje üreten ‘thinkthankler’ olusturmak

5) Devlet kurumlariyla irtibata geçerek birlikte projeler hayata geçirmek

6) Saglik politikalarinin isleyisini takip ederek daha güzel yapilmasi için tedbirler almak

7) Proje yarismalari düzenlemek

8) Üniversiteler, resmi kurumlar ve siviltoplum kuruluslariyla isbirligi içersinde ‘Saglikli

Düsünce ve Yasam’ sartlari olusturmak

9) Halka bu dogrultuda egitim vermek, bilgi sunmak

10)Geziler, seminerler, panel ve toplantilar düzenlemek

11)Saglik sektöründe çalisanlarin niteliklerini artirici çalismalar yapmak

12)Yapilan faaliyetleri her türlü iletisim araçlarini kullanarak yaymak.

13)Saglikli Düsünce ve Yasam Konulu yayinlar yapmak

14)Saglikli Düsünce ve Yasam Haftalari organize etmek

15)Yurt içi ve Yurt disinda arastirmalar yapmak

16)Saglikli Düsünce ve Yasam konusunda toplumsal duyarliligi artirici çalismalar yapmak

17)Belirli konularda Saglikli Yasam danismanliklari yapmak

18)Basta saglik olmak üzere çesitli branslarda basarili ögrencilere yardim etmek

19)Özgün ve nitelikli basin açiklamalari yapmak

20)Saglikli Düsünce ve Yasam konusunda beyin envanteri çikarmak

21)Avrupa Birligi basta olmak üzere uluslararasi kuruluslarla diyaloga geçerek Saglikli

Düsünce ve Yasam alanlari olusturmak

22)Ülke çapinda Saglikli Düsünce ve Yasami özendirici model projeler üretmek (Saglikli

Düsünce mahalle, köy ve kamplari olusturmak)

23)Uluslararasi çapta deklerasyonlar yayinlamak

DERNEK KURUCULARI:

Madde 6 :

1) ABDULLAH DASTAN

2) SELAHATTİN SEMİZ

3) HÜSEYİN YÜRÜK

4) ÖMER FARUK AYDIN

5) ZEMÇİ ZÜBEYR SOMUNCU

6) HİKMET BAYRAM

7) UĞUR GENÇOĞLU

8) OSMAN KAN

Madde 7 : ÜYE OLMA YÖNTEMİ

Üyelik için sahsen basvuru gereklidir. Basvuru yazili olur ve Yönetim Kurulu üyesi iki kisi tarafindan basvuru sahibi tezkiye edilir. Yönetim Kurulu 30 gün içinde üyelik basvurusu hakkinda karar verir. Bu süre içinde karar verilmemesi halinde üyelik basvurusu reddedilmis sayilir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un alacagi karar ile dernegin amaç ve faaliyetleri ve dernegin muhtelif platformlarda temsili zimninda manevi fayda temin edecek kisilere fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyenin oy hakki yoktur. Fahri üyeler dernek organlarinda görev alamazlar. Genel Kurul fahri üyelik payesini gerek gördügü hallerde geri alabilir.

Madde 8 : YÜKÜMLÜLÜKLER

Her üye Genel Kurul tarafindan kararlastirilan yillik aidati ödemekle, tüzük ve yönetmeliklere ve Yönetim Kurulu'nun almis oldugu kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 9 : HAKLAR

Hiç kimse dernege üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkina sahiptir. İstifa yazili dilekçe ile olur. Her üye esit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakki vardir.

Madde 10 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarina, dernegin amaçlarina, tüzük ve yönetmeliklere aykiri davranan, yillik aidat borcunu ödemeyen üyeler dernekten çikartilir.

Madde 11 : ÜYELİĞİN DÜSMESİ

Üyelige kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarina engel hallerin varliginin tesbiti halinde üyelikleri düser. Ayrica;

a) Üyeler alti ay önceden yazili bir dilekçeyle basvurarak üyelikten çikabilirler.

b) Dernek amaçlarina, tüzügüne ve genel kurul kararlarina aykiri hareket edenler

c) Dernek içerisinde huzuru bozanlar, dernegin haysiyet ve vakarina yakismayacak hareketlerde bulunanlar.

d) Üst üste iki bütçe yilina ait üyelik aidatini dönemi içinde ödemeyenler.

Madde 12 : DERNEK ORGANLARI:

Dernek organlari asagida belirtilmistir:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

e) Basin Kurulu

f) Proje Kurulu

Madde 13 :DERNEK GENEL KURULU

a) Genel Kurul, en yetkili dernek organi olup, her iki yilda bir olagan olarak Mayis ayi içinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte ve düzenleyecegi gündem dogrultusunda üyelerin katilimi ile toplanir. Genel Kurul'a katilacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati ve yeri, gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida ilk toplantida çogunluk saglanamamasi halinde ikinci toplantinin hangi gün yapilacagi belirtilir. İlk ve ikinci toplanti tarihleri arasi 7 günden kisa olamaz.

b) Genel Kurul, tüzüge göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin yarisindan bir fazlasinin katilimi ile toplanir. İlk toplantida yeterli çogunluk saglanamadigi takdirde ikinci toplanti çogunluk aranmaksizin hazir bulunan üyelerle açilir. Genel kurul çalismalarina baslar, bu toplantida dernek yönetim ve denetleme kurullari üye tam sayisi toplaminin iki katindan az olamaz. Toplantida yalniz gündemde olan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin en az onda biri tarafindan görüsülmesi istenen konular gündeme alinir.

c) Gerekli görülen hallerde olaganüstü toplanti da yapilabilir. Olaganüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafindan; dernege kayitli üye sayisinin beste birinin ayni konu için Yönetim Kurulu'na yazili basvurulari veya Yönetim Kurulu üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin oyuyla karar almasi hallerinde toplantiya çagirilir.

d) Genel Kurul toplantisi yönetim kurulu baskani veya adina hareket eden yönetim kurulu üyesi tarafindan açilir ve genel kurulu yönetmek üzere bir baskan, bir baskan yardimcisi ve iki katip üyeden olusan divan kurulu seçilir. Divan Kurulu tüzük hükümlerine uygun bir sekilde genel kurulun devamini saglamakla yükümlüdür. Kurul kongrede görüsmelerin intizamini bozanlar hakkinda ihtar cezasi verir, devami halinde genel kurul toplantisindan çikarma karari verebilir.

Madde 14 : GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

a) Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun seçilmesi,

b) Dernek Tüzügü'nün degistirilmesi,

c) Yönetim Kurulu ve denetleme Kurulu raporlarinin görüsülmesi, ibrasi, bütçenin görüsülmesi, degistirilmesi, kabul edilmesi,

d) Tasinmaz mal satin alinmasi, satilmasi, kiralanmasi, kiraya verilmesi, bagislanmasi, bagis kabul edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

e) Aidat miktarinin belirlenmesi,

f) Dernegin feshine karar verilmesi, bu durumda dernek malvarliginin akibeti konusunda karar alinmasi,

g) Disiplin suçlarina, üyeligin reddine dair itirazlarin görüsülmesi, karara baglanmasi,

h) Dernek subelerinin açilmasinin kararlastirilmasi, sube kurucularina yetki verilmesi ya da bunun için yönetim kurulunun görevlendirilmesi ve subelerin fesih edilmesi,

i) Dernegin federasyona katilmasi veya ayrilmasi,

i) Dernegin yurtdisinda bulunan ve ayni amaç dogrultusunda çalisan dernek veya benzeri kuruluslarla isbirligi çerçevesinde ortak projeler gelistirmesi, uluslararasi faaliyette bulunmasi, benzeri dernek ve kuruluslarin olusturdugu kuruluslara üye olmasi veya bunlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Madde 15 : GENEL KURUL TOPLANTILARI

Toplanti yeri, esas olarak dernek merkezinin bulundugu yerdir. Genel Kurul iki yilda bir olagan olarak Mayis ayinda Yönetim Kurulu'nun tesbit ve ilan edecegi tarih ve gündemle toplanir. Ancak yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördügü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5'inin yazili talebi üzerine olaganüstü toplanti yapilabilir. Olaganüstü Genel Kurul toplantisina davet görevi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Denetleme Kurulunun veya üyelerin 1/5' nin yazili talebine ragmen Yönetim Kurulu, bir ay içinde davet görevini ifa etmezse, Denetleme Kurulunun veya toplanti talebinde bulunan üyelerden birinin müracaati üzerine dernek merkezinde bulunan Sulh Hukuk Hakimligi'nin karari ile dernek üyeleri arasindan seçilecek üç kisilik bir kurula toplantiya davet görevi verilebilir.

Madde 16 : TOPLANTIYA DAVET VE İLAN

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantisini gazetede ilan yolu ile duyurur. Ayrica gerek gördügü hallerde üyelere mektup ile de bildirebilir. Davet ve ilan toplanti tarihinden en az 15 gün önce gerçeklestirilir. Toplantiya davet ve ilanda; toplantinin yapilacagi tarih, saat, yer, toplanti gündemi ve toplanti nisabi ile birinci toplantida çogunluk saglanamamasi halinde yapilmasi zorunlu ikinci toplantinin yapilacagi tarih, saat, yer, toplanti gündemi ve toplanti nisabi belirtilir. İki toplanti arasindaki süre bir haftadan az olamaz. Genel Kurul toplantisinin herhangi bir sebeple geri birakilmasi halinde keyfiyet toplanti ilaninin yapildigi gazete ile ilan edilir. Genel Kurul toplantisi en fazla bir kez geriye birakilabilir. Üyeler geri birakilma keyfiyeti üzerine yapilacak Genel Kurul toplantisina bu maddede öngörülen usulle davet edilir.

Madde 17: TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, bir önceki yila ait aidatlari ödemis bulunan üyelerin yaridan bir fazlasinin katilimi ile toplanir, ilk toplantida toplanti yeter sayisi saglanamazsa, ikinci toplantida Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayisinin en az iki kati kadar üyenin katilimi ile toplanir. Genel Kurul kararlarini çogunlukla alir. Oylamalar kaideten açik oylamayla yapilir. Ancak organlarin seçimine dair oylama gizli oyla yapilir.

Madde 18 : TOPLANTI GÜNDEMİ

Genel Kurul sadece gündemdeki konulari görüsür ve karara baglar. Ancak Genel Kurula katilan üyelerin 1/10' nün yazili müracaati ile görüsülmesi istenen konular hakkinda görüsme yapilabilir ve karar alinabilir. Olaganüstü Genel Kurul toplantilarinin gündemi degistirilemez, yeni madde eklenemez.

Madde 19 : TOPLANTI DÜZENİ-GENEL KURUL DİVANI

Genel Kurula katilan üyeler hazirun listesini imzalar. Toplanti, Yönetim Kurulu üyeleri arasindan görevlendirilen bir üye tarafindan yoklama yapilarak açilir. Toplanti yeter sayisinin mevcut olmasi halinde Genel Kurul üyeleri arasinda bir baskan ve iki katip üye seçilerek Genel Kurul Divani olusturulur. Genel Kurul seçilen bu divanin baskaninca idare olunur.

Madde 20 : GENEL YÖNETİM KURULU OLUSUMU

Genel Yönetim Kurulu; Genel Kurulca iki yil için seçilen 5 asil üyeden olusur. Asil üye sayisi kadar yedek üye seçilir. Seçilen Genel Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarinda yapacaklari seçimle; bir Genel Baskan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip seçer. Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifa, özür, üst üste mesru mazereti olmadan dört Genel Yönetim Kurulu toplantisina katilmamak suretiyle Genel Yönetim Kurulu üyeliginin sona erdirilmesine karar verilmesi, dernek üyeliginin düsmesi, dernekten çikarilma gibi sebeplerle bosalmasi halinde en fazla oy alan yedek üye asil üye olarak Genel Yönetim Kurulu üyeligi görevini ifa eder.

Madde 21: TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI

Yönetim Kurulu, baskanin veya özürü halinde ikinci baskanin davet ve baskanliginda her ay en az bir defa toplanir. Ayrica Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3' nün dernek baskanina yapacaklari yazili basvuru ile Yönetim Kurulu toplantiya çagrilabilir. Toplanti tarih, saat, yer ve gündemi Yönetim Kurulu üyelerine önceden bildirilir.

Yönetim Kurulu çogunluk ile toplanir ve karar alir. Oylarin esit olmasi halinde baskanin oyunun oldugu taraf çogunluk kabul edilir. Kararlar tasdikli karar defterine geçirilir. Muhalif üyeler, arzu etmeleri halinde muhalefet serhlerinin yazilmasini baskandan talep edebilirler. Kararlar katilan üyelerce imzalanir.

Madde 22 : GÖREV ve YETKİLERİ

a) Dernegi temsil ve ilzam etmek,

b) Dernegi yasalar, tüzük ve yönetmelikler dogrultusunda yönetmek,

c) Dernegin mamelekini Genel Kurul'dan aldigi direktifler dogrultusunda idare etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, sarf ve istihlak etmek,

d) Genel Kurul gündemi hazirlamak, olagan veya olaganüstü Genel Kurul toplantilari için davette bulunmak, ilan etmek,

e) Genel Kurul kararlarini yerine getirmek,

f) Dernek bütçesini, çalisma raporlarini hazirlamak, Genel Kurula sunmak,

g) Üye Kayit Defteri, Karar Defteri, Bütçe, Kesin Hesap Defteri, Bilanço Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri ile gerekli diger defter ve kayitlari tutmak, saklamak, bunlari onaylamak,

h) Üyeler arasindaki anlasmazliklari çözmek,

i) Dernek için personel istihdam etmek, isten çikarmak, personelin görev ve yetkilerini belirlemek, tesis ve lokal açmak,

i) Genel Kurulca sube açilmasina karar verilmesi halinde sube açilacak yerin en büyük mülki amirine basvurmak üzere en az üç kisilik kurucular kuruluna yetki vermek,

j) Yasalar, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen diger isleri yapmak,

k) Gerektiginde Disiplin Kurulu sifatiyla üyeler hakkindaki disiplin islerini görüsmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kinama, üyeligin geçici olarak dondurulmasi, üyeligin sona ermesi veya düsmesi seklinde disiplin cezasi vermek,

I) Muhtelif konu ve sayida Çalisma Komisyonlari kurulmasina karar vermek,

m) Dernek adina dava açmaya karar ve yetki vermek, açilacak davalarda husumete ehil olmak.

Madde 23 : DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafindan Genel Kurul üyeleri arasindan, gizli oy ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden olusur. Denetleme Kurulu iki yil için seçilir. Yeniden seçilmek olanaklidir. Denetleme Kurulu kendi üyeleri arasindan bir baskan seçer. Asil üyeliklerden birinin bosalmasi halinde en çok oy alan yedek üye, asil üye olarak Denetleme Kurulu üyeligi görevini sürdürür.

Madde 24: GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Kurul adina dernegin yönetim, hesap isleri ve bilançosunu denetlemek, denetleme raporunu hazirlamak, raporu Genel Kurula sunmak,

b) Gerek gördügü hallerde Genel Kurulun toplantiya çagrilmasini talep etmek, toplantiya çagirmak,

Madde 25: ONUR KURULU, KURULUSU VE GÖREVLERİ

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafindan gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden olusur. Onur Kurulu kendi aralarindan birini baskan seçer. Asil üyeliklerden birinin bosalmasi halinde yedek üyeler, seçilme sirasina göre asil üyelige getirilir. Onur Kurulu, kendisine gönderilen üyelerin durumunu görüsür ve gerek duydugunda uyarma, kinama, geçici çikarma, üyelikten çikarma cezalarindan biri ile disiplin cezasi verebilir.

Madde 26 : BASIN KURULU

Yönetim Kurulu Karari ile, dernege basin yoluyla güç kazandiracak üyelerden olusur

Madde 27: PROJE KURULU

Dernegin amaçlari dogrultusunda her türlü projeyi üretir, üretilmesine öncülük eder. Proje organizasyonlari gerçeklestirir.

Madde 28: ÇALISMA KOMISYONLARI

Yönetim Kurulu tarafindan gerek görülen konu ve sayida arastirma ve çalisma yapmak ve gerektiginde çalismasina iliskin raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birinin baskanliginda, dernek üyeleri veya üye olmayan uzman ve kisilerden olusan Çalisma Komisyonlari kurulabilir. Komisyonlarin çalisma süresi ve bütçelerini Yönetim Kurulu tayin ve takdir eder. Yönetim Kurulu, gerek gördügü hallerde sürenin bitimini beklemeden Çalisma Komisyonunun görevine son verip komisyonu lagvedebilir.

GELİR VE GİDERLER

Madde 29 : GELİR KAYNAKLARI

Dernek gelirleri;

a) Üye aidatlari,

b) Dernekçe düzenlenen toplanti, gösteri, sergi, konser, kermes gibi çalismalardan elde edilen gelirler,

c) Görüntülü ve yazili basin yayinlarindan elde edilen gelirler,

d) Dernegin mamelekinden saglanan gelirler,

e) Bagis ve yardimlardan

f) Dernek lokalinden elde edilen gelirlerden olusur.

Madde 30: GELİR VE GİDERLERDE USÛL

Dernek gelirleri alindi belgesi ile toplanir. Giderler harcama belgesi ile yapilir. Bu belgelerin resmi ve tasdikli olanlari kullanilir. Bu belgelerin saklanma süresi, yasalarda gösterilen daha uzun süreye iliskin hükümler sakli kalmak kaydiyla 5 yildir. Belgelerde ilgilinin açik kimligi ve imzasi bulunur. Dernek adina para tahsil edecek kisiyi Yönetim Kurulu belirler ve en büyük mülki amire onaylatir. Dernegin banka hesabindan para çekmeye sayman yetkilidir.

Madde 31: DERNEĞİN BORÇLANMASI

Dernek, faaliyetler için gerekli oldugu takdirde yönetim kurulu karariyla borçlandirilabilir.

Madde 32: SUBELERİN KURULMASI

Genel Kurul, gerekli gördügü il ve ilçelerde ve yurtdisinda sube asilmasina karar verir. Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kisilik kurucular kurulu, sube açilacak yerin en büyük mülki amirine sube kurulus bildirimi ve gerekli bilgileri vererek yazili müracaatta bulunur.

Sube organlari, sube genel kurulu, sube yönetim kurulu ve sube denetleme kurulundan ibarettir.

Sube Genel Kurulu, subeye kayitli aidatini yatirmis üyelerden olusur. Sube Genel Kurullari, olagan genel kurul toplantilarini, dernek genel kurul toplantisindan en az 60 gün önce bitirmek zorundadir.

Sube Genel Kurulu, sube yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve merkez genel kurul delegelerini seçer. Seçim gizli oy açik tasnifiyle yapilir.

Sube Yönetim Kurulu’na, sube genel kurulu tarafindan bes asil bes yedek üye seçilir. Sube yönetim kurulu kendi üyeleri arasindan bir baskan, bir baskan yardimcisi bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu veya yetki verilmesi halinde merkez yönetim kurulu tarafindan açilan subeler, en geç alti ay içinde kendi genel kurullarini yaparlar. Olagan yönetim kurulu toplantilari, ayda en az bir kez yapilir. Sube Genel Kurul Kararlari, tüzük ve genel kurul kararlarina aykiri olmazlar.

Denetleme Kurulu için üç asil üç yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu her alti ayda bir subenin bütçe uygulamalarini ve harcamalarini denetler.

Sube Genel Kurulu’nun çagri yöntemleri, toplanti ilkeleri, olaganüstü toplanti ile görev ve yetkileri hakkinda, Ana Tüzügün Dernek Genel Kurulu’na iliskin hükümleri uygulanir.

Sube Yönetim Kurulu’nun olusum çalisma biçimi, görev ve yetkileri hakkinda, Ana Tüzügün Dernek Yönetim Kurulu’na iliskin hükümleri uygulanir.

Sube Denetleme Kurulu’nun olusum ve biçimi hakkinda, Ana Tüzügün Dernek Denetleme Kurulu’na iliskin hükümleri uygulanir.

Madde 33 : DEFTER VE KAYITLAR

Dernek su kayit ve defterleri tutar: (03.08.2002 tarihli kanun uyarinca çikmis yönetmelik geregi)

a) Üye Kayit Defteri, b) Yönetim Kurulu Karar Defteri, c) İsletme Hesabi Defteri, d) Envanter Defteri.

Madde 34 : FESİH HALİNDE MALVARLIĞININ İNTİKALİ

Dernegin kendiliginden feshedilmis sayilmasi veya Genel Kurulca feshine karar verilmesi durumunda, dernegin malvarligi feshe karar veren üyelerin belirleyecegi bir dernek veya vakifa devredilir.

Madde 35: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Dernegin tüzel kisilik kazanmasi ile birlikte dernek kurucu üyeleri Geçici Yönetim Kurulunu olustururlar. Üyeler aralarinda bir kisiyi geçici baskan olarak seçerler.

Geçici Yönetim Kurulu, dernegin tüzel kisilik kazanmasindan itibaren en geç alti ay içinde Genel Kurul toplantisi için gerekli islemleri yapar ve Genel Kurulu toplar.

Genel Kurulun toplanmasi ile Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.

Madde 36 : TÜZÜK DEĞİSİKLİĞİ

Tüzük degisikligine Genel Kurul karar verir.

Tüzük degisikligine dair kararlar Genel Kurula katilan üyelerin 2/3' ünün oylari ile alinir.

Madde 37 : AİDAT MİKTARI

Aylık aidat miktari 100 (Yüz) TL. dir. Aidatlar elden, banka hesabina havale ve kredi kartindan kesinti yöntemiyle toplanir.

 

 

YAZARLARIMIZ
Mustafa SAMASTI 
Toplum Sağlığı, Batı Tecrübesi Ve İslami Kültür Açısından Bir Değerlendirme
Selahattin SEMİZ 
Özel Sektör Açısından Sağlıkta İstikrar Ve Değişim
Hüseyin Yürük 
Çocukluğumda Ve Gençliğimde Yaşadığım Bazı Travmalar
TÜM YAZARLARIMIZ 

GÜNCEL MAKALELER
Sedat Erol 
Sığınmacılara ‘Sağlık Kartı’ Önerisi
Abdülkerim Karaağaç 
Bir Diş Hekiminin Hatıraları
Hüseyin Yağmur 
Osmanlı Devleti’nde Kolera Günleri
 
GÜNCEL SAĞLIK HABERLERİ  
 Sağlık mı Endüstriyel Tıp mı?
 Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefeddin
 Eski Türkçe Tıp Yazmalarından Kaşıntılı Cilt Ha...
 İbn-i Sînâ
 Aşı Tereddütü Ve Eczacının Rolü
 Kurban Bayramında Beslenme Önerileri
 Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa
 Sağlık araştırmalarının mayınlı tarlası: Sağlık...
 VARİKOSEL (Erkekte Kısırlığın en sık sebebi)
 İlaçsız Hayat Mümkün mü?
 İlaçlar ve Bedenimizin Biyolojik Saati
 
  copyright © kutupyildizidernegi.org.tr
Bize Ulaşın | RSS | Sitene Ekle | Reklam | Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap